Skip to main content

Algemene Voorwaarden voor het reserveren bij Arty Barcelona (bevestigingen, annuleringen, aansprakelijkheid)

Mits per email anders afgesproken gelden de volgende algemene voorwaarden:

RESERVERING

  1. De overeenkomst is van kracht zodra afspraken over de reservering door Arty Barcelona en de deelnemer per mail of mondeling zijn bevestigd. Een tour of workshop vindt plaats op aanvraag wanneer alle betrokken partijen mogelijkheid daartoe hebben.
  2. Voor groepen: na de overeenkomst dient eventueel een per email afgesproken aanbetaling van de totale kosten of het gehele bedrag te worden overgemaakt. Wordt u om een aanbetaling gevraagd, dan dient het overeengekomen bedrag binnen de afgesproken termijn betaald te worden en in ieder geval vóór het plaatsvinden van de activiteit. Anders behoudt Arty Barcelona zich het recht om de reservering zonder overleg te annuleren.
  3. Het eventueel overige bedrag dient bij aanvang van de tour of workshop bij de gids of workshopleider contant (mits anders per mail is afgesproken) te worden afgerekend.

ANNULERING

  1. Workshops mogen door de dienstverlener worden geannuleerd wanneer de workshopleider, om welke reden ook, niet in staat blijkt zijn of haar service aan te bieden. Er wordt geprobeerd de activiteit op een ander moment te laten plaatsvinden. Als dat niet mogelijk blijkt, zal het eventueel overgepakte volledige bedrag aan de deelnemende partij(en) worden teruggestort.
  2. De deelnemer heeft het recht per mail of telefonisch de reservering te annuleren. Bij annulering of gedeeltelijke annulering van de geboekte tour of workshop, om welke reden dan ook, worden de onderstaande percentages gefactureerd van de eventuele aanbetaling:

Let op deze percentages gelden alléén in het geval van een aanbetaling (voor groepen)!

Workshops:

Annuleren tot uiterlijk één week voor aanvang van de workshop is kosteloos voor het vaste aanbod op onze website, mits er al kosten gemaakt zijn voor bijvoorbeeld de huur van een locatie. Deze kosten worden doorberekend aan de deelnemende partij.

Bij annuleringen tussen zes en drie dagen voor aanvang van de geboekte tour of workshop, storten wij 50% van de aanbetaling terug.

Bij annuleringen tot twee dagen voor aanvang van de geboekte tour en een no show storten wij geen geld terug.

AANSPRAKELIJKHEID

  1. De verantwoordelijkheid van Arty Barcelona  en / of onze vertegenwoordigers is strikt beperkt. Arty Barcelona organiseert niet haar eigen activiteiten, maar stimuleert en faciliteert de verkoop van activiteiten georganiseerd en beheerd door andere touroperators en leveranciers. Arty Barcelona is als zodanig niet aansprakelijk voor letsel, schade, verlies, ongeval, vertraging of onregelmatigheden die kunnen worden veroorzaakt door te handelen of in gebreke blijven van een onderneming die betrokken is bij de uitvoering van de activiteit.
  2. Arty Barcelona is niet verantwoordelijk voor (opzettelijk) nalatig handelen of nalaten van betrokken partijen bij (gedeeltelijke of gebrekkige) levering van diensten.
  3. Bij een reservering via Arty Barcelona gaat u ermee akkoord dat u Arty Barcelona en haar betrokken partners niet aansprakelijk zal houden voor ongevallen, letsel, kosten, materiële schade, diefstal of persoonlijk verlies. U dient zelf zorg te dragen voor het afsluiten van een geldige reisverzekering.